Wpisy otagowane ‘park krajobrazowy’

Trójmiejski Park Krajobrazowy

Sopot znajduje się częściowo w obrębie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W jego zasięgu leży oczywiście również część terenów Gdyni i Gdańska, a także okolicznych mniejszych miejscowości takich jak: Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki i Bieszkowice. Park zajmuje powierzchnię 19 930 ha. Trójmiejski Park Krajobrazowy powstał na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku 3 maja 1979 r. Na jego terenie znajdują się Lasy Oliwskie. Formy terenu są zróżnicowane, ukształtowane głównie przez procesy związane z działaniem lądolodu. Stąd występowanie moreny dennej i moreny czołowej oraz innych form, w tym: równin sandrowych i rynien polodowcowych oraz niecek wytopiskowych. Znaczną większość lasów parku krajobrazowego stanowi sosna zwyczajna. Oprócz niej rośnie tu: buk pospolity, dąb, brzoza brodawkowata i omszona, topola, olsza czarna i wierzba. Poszycie jest również bogate w unikatowe rośliny reliktowe i górskie. Wśród zwierzą można spotkać: sarnę, jelenia szlachetnego, łosia, dzika, zająca szaraka, lisa, borsuka, wiewiórkę i kilka innych gatunków.

Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana

Krynica Morska jest objęta obszarem Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej, który rozciąga się pomiędzy Sztutowem a Piaskami znajdującymi się nieopodal granicy z Rosją. Powierzchnia całego parku położonego na Mierzei Wiślanej wynosi 4410 ha. W obrębie Parku Krajobrazowego znajduje się rezerwat przyrody Buki Mierzei Wiślanej oraz rezerwat przyrody Kąty Rybackie. Rezerwat Buki ma powierzchnię 7 ha i na jego terenie ochronie podlegają przede wszystkim buki, dęby, świerki i brzozy, z których wiele liczy niemal 200 lat. Modrzew europejski i sosna wejmutka nie są naturalnie rosnącymi drzewami na tym terenie, zostały zasadzone przez człowieka. Wśród chronionych, ale nieco mniejszych roślin można wyróżnić bluszcz pospolity, konwalię majową oraz kruszynę pospolitą. Rezerwat przyrody Kąty Rybackie obejmuje obszar o powierzchni około 102 ha. Jest to teren, którego głównym zadaniem jest ochrona ptaków. W rezerwacie zagnieździła się największa kolonia kormoranów nie tylko na terenie Polski, ale i Europy. Można tutaj też zobaczyć czaple siwe.